Skip to main content
Словник

Еластичність попиту

Що таке еластичність попиту

Реакція покупців на зміну будь-яких чинників. Виділяють три типи еластичності попиту:

  1. За ціною (на скільки відсотків зміниться величина попиту при зміні ціни на 1%)
  2. За доходом (на скільки відсотків зміниться величина попиту при зміні доходу на 1%)
  3. Перехресну (на скільки зміниться попит на один товар при зміні ціни на інший товар)

Еластичність попиту дозволяє майже точно виміряти ступінь реакції покупця на зміну цін, рівня доходів чи інших факторів.

Відрізняють два основні види еластичності попиту (міра реагування однієї змінної величини на зміну іншої): за ціною і за доходом. У першому випадку можна визначити, наскільки зміниться обсяг попиту на товар при зміні його ціни. Цінова еластичність попиту визначається як частка від ділення процентної зміни величини попиту на процентну зміну ціни. Даний показник розраховується за допомогою коефіцієнта, який показує процентну зміну обсягу попиту на товар при зміні ціни товару на 1%.

Реакція споживачів на зміну ціни на товар може бути сильною, слабкою і нейтральною. Кожна з них породжує відповідний попит: еластичний, нееластичний, одиничний. Можливі варіанти, коли попит виявляється абсолютно еластичним або абсолютно нееластичним.

Що таке еластичність попиту термін визначення

Еластичність попиту визначення

Еластичність попиту – показник ступеня чутливості (реакції) споживачів до змін ціни товару. Еластичність попиту може бути пов’язана не тільки зі зміною ціни на товар, але і зі зміною доходів покупців. Тому розрізняють еластичність попиту за ціною і еластичність попиту по доходах.

Еластичність попиту термін

Аналіз попиту і пропозиції, дозволив виявити загальні напрямки зміни попиту і пропозиції під впливом цінових і нецінових факторів і сформулювати базовий закон – закон попиту і пропозиції. Однак часто досліднику буває недостатньо знати, що зростання ціни викликає скорочення обсягу попиту на товар, потрібна більш точна кількісна оцінка, бо вказане скорочення може бути швидким або повільним, сильним або слабким.

Стань ефективним інтернет маркетологом — запишись до нас на курси! Школа Інтернет Маркетингу: курси з найбільш популярних спеціальностей: інтернет маркетолог, SMM спеціаліст, SEO спеціаліст.

Leave a Reply

Close Menu

Школа Інтернет Маркетингу

Ярославський провулок, 1/3, Київ