Skip to main content
Словник

Рисерч (ресерч)

Що таке рисерч (ресерч)

Research – англ. дослідження. Сленгове слово, що означає процес пошуку вихідного матеріалу, який в подальшому буде використаний в рекламній ідеї.

Маркетинг рисерч – має на увазі збір інформації з усіх питань маркетингу. Маркетинг Рісеч – збір інформації про ринок конкретного продукту.

Завдання маркетингового дослідження – аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства і підготовка на цій основі інформації, необхідної для прийняття рішень, що стосуються виробничо-збутової діяльності. “Процес маркетингового дослідження:
виявлення проблеми і формулювання цілей.
розробка плану дослідження:

  • обираємо методи дослідження, джерела інформації.
  • збір інформації.
  • аналіз інформації.
  • представлення отриманих результатів.
  • створюємо рекомендації виходячи з отриманих даних.
  • реалізуємо рекомендації.
  • оцінка діяльності.”

Кабінетне дослідження (Desk Research) – це один з видів маркетингових досліджень, який передбачає збір і аналіз вторинної (попередньої) інформації про ринок з відкритих джерел. Під вторинною інформацією маються на увазі дані, які були зібрані раніше для будь-яких цілей.

Терміни та визначення

Рисерч (ресерч) визначення

Desk Research може виступати як самостійне дослідження, але частіше застосовується в якості попереднього етапу в поєднанні з іншими методами отримання маркетингової інформації: експертними інтерв’ю, якісними, кількісними та іншими мікс-методами.

Рисерч (ресерч) термін

У швидкоплинному бізнесі постійно проводиться дослідницька робота є важливою гарантією проти поверхневих і випадкових досліджень «наскоком».

Стань ефективним інтернет маркетологом — запишись до нас на курси! Школа Інтернет Маркетингу: курси з найбільш популярних спеціальностей: інтернет маркетолог, SMM спеціаліст, SEO спеціаліст.

Leave a Reply

Close Menu

Школа Інтернет Маркетингу

Ярославський провулок, 1/3, Київ