Skip to main content

Що таке URL

Uniform Resource Locator – англ. єдиний вказівник ресурсу. Унікальний адресу сайту або документа в інтернеті.

URL (адресу сайту або окремої сторінки) – це спеціальна форма позначення індивідуальної адреси ресурсу в інтернеті. В даному випадку під ресурсом можна розуміти сайт, окремий документ на сайті (сторінка), файл або зображення.

У адреси URL є цілком конкретна структура, яка включає:

  • Метод доступу до ресурсу, він же іменується мережевим протоколом
  • Авторизація для доступу
  • Хост – DNS адреса, прописується як IP адреса?
  • Порт – обов’язковий атрибут при вказівці IP адреси (за замовчуванням – 80 порт)
  • Шлях – інформація про метод отримання доступу
  • Параметр (якір) – дані про фото всередині ресурсу (посилання на абзац всередині сторінки сайту).

Поряд з великими гідностями (доступність навігації в інтернеті) у URL-адреси сторінки є і недолік – це робота тільки з латинськими літерами, цифрами і деякими символами. Якщо потрібно використовувати, наприклад, кирилицю, то URL повинен бути перекодований спеціальним способом.

Пошукові системи враховують входження ключових фраз в URL-адреси. Найбільший вплив надають входження на адресу домену та піддоменів, менше, але все-таки досить значиме значення, відіграють входження в шлях до сторінки і назва файлу сторінки.

Що таке URL термін визначення

URL визначення

Користувачеві Інтернету потрібно вставити цей код в поле пошуку, щоб знайти потрібний сайт, документ, папку або зображення. Простою мовою це означає наступне: завдяки URL адресою користувач дізнається інформацію про те, де знаходяться потрібні йому дані.

URL термін

URL адреса – це абревіатура, що позначає термін Universal Resource Locator (загальний покажчик ресурсу). Він містить посилання на сервер, який є сховищем шуканого ресурсу. Загалом, URL це шлях з сервера до останнього пристрою (яке є платформою роботи користувача). Верхній елемент – це сервер зберігання ресурсів, найнижчий – призначене для користувача пристрій. Всі точки між цими двома є додатковими серверами.

Стань ефективним інтернет маркетологом — запишись до нас на курси! Школа Інтернет Маркетингу: курси з найбільш популярних спеціальностей: інтернет маркетолог, SMM спеціаліст, SEO спеціаліст.

Leave a Reply

Close Menu

Школа Інтернет Маркетингу

Ярославський провулок, 1/3, Київ